Koninklijke Onderscheiding

Koninklijke Onderscheiding

Op 26 april 2017 is onze voorzitter benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg hij de daarbij behorende medaille opgespeld. Voorwaar een terechte erkenning en waardering voor het vele werk dat René verricht voor onze fanfare, maar ook voor de jeugdcarnaval en als vrijwilliger vluchtelingenwerk.

De fanfare heeft haar felicitatie tot uitdrukking gebracht door middel van een prachtige serenade en een gesproken felicitatie bij monde van Jos Kil.