de Pin d'r In 2018

Dit promotiefilmpje is gefilmd en gemonteerd door onze eigen penningmeester, de heer Jos Kil. Hij brengt op een voortreffelijke wijze de sfeer en de gezelligheid in beeld. Dit evenement komt tot stand door de inzet van veel vrijwilligers waarvoor wij hun veel dank zijn verschuldigd. In 2019 vindt dit evenement plaats op 19 juli..!!