Rabo Clubkascampagne

Rabobank ClubkasCampagne

Als U lid bent van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg ontvangt U  op 08 mei 2018 via de post een schriftelijke stemcode waarmee U tijdens de Rabobank Clubkas Campagne Uw stemmen kunt uitbrengen.

 

Vanaf 08 – tot en met 23 mei 2018 kun U dan als lid van de Rabobank in het kader van deze Clubkascampagne maximaal 2 stemmen uitbrengen op Uw vereniging i.c. de fanfare St.Caecilia Schinnen. Elke stem brengt geld op en spekt onze kas en een makkelijkere manier is echt niet te bedenken.

In 2017 was de opbrengst voor onze fanfare € 681,44 en dit bedrag kan in 2018 hoger worden mits iedereen zijn beste beentje voorzet en her en der reclame maakt voor onze fanfare.

 

Attendeer vooral ook de mensen in Uw naaste omgeving op deze mogelijkheid want de fanfare kan iedere Euro goed gebruiken en de penningmeester zal U er dankbaar voor zijn.

Inmiddels is het resultaat voor 2018 bekend t.w. € 692,12.

Een resultaat om trots op te zijn en het bestuur hoopt dat U in 2019 wederom enthousiast zult  meedoen aan deze actie.

Voor Uw inzet in 2018 zegt het bestuur U hartelijk dank.