Aktueel- Bestuur

Deze website is het medium bij uitstek om de (ere)-leden, donateurs, sponsors en alle vrienden van de fanfare te informeren omtrent het wel en wee van de fanfare St.Cecilia

Samenstelling bestuur fanfare St.Caecilia:

Coumans, Bianca        adsp.bestuurslid                                      bianca.coumans@ziggo.nl

Diederen, Marco         bestuurslid                                              Marco@teccogroup.nl

Kil, Jos                       penningmeester/vice-voorzitter               j.kil@ziggo.nl           

Lang, Peter                 bestuurslid                                              fanfarelang@gmail.com

Larue, Will                  2e penningmeester                                  wlarue@home.nl

Leblanc, Herman         secretaris                                               herman.p.m.leblanc@home.nl

Meijers, René              voorzitter                                               rene.meijers@home.nl

Passage, Roy                bestuurslid                                             r.passage@kpnplanet.nl