Mededelingen van de penningmeester

Het IBAN-nummer van de fanfare St.Cecilia is: NL87RABO 0146598954